Biyoçeşitlilik

BİYOÇEŞİTLİLİK

 

Bir bölgede yaşayan canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine biyoçeşitlilik denir.

Biyoçeşitlilik canlı çeşitliliği anlamına gelir. Bazı bölgeler biyoçeşitlilik bakımından zengin iken, bazı bölgeler fakirdir. Türkiye, biyoçeşitlilik bakımından ve kendine özgü canlı türleri ile dünya üzerinde önemli bir konuma sahiptir. Ülkemizde 500’den fazla özel yaşama alanı çeşidinde; 10000’den fazla çiçekli bitki, 400’den fazla kuş, 500’den fazla balık, 100 000’den fazla omurgasız hayvan türüne sahiptir.

Van kedisi, Denizli horozu, Ankara tavşanı, Datça hurması, Ankara keçisi sadece Türkiye’de yaşayan canlı türlerinden bir kısmıdır.

 

BİYOÇEŞİTLİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 1. İklim: Bazı iklim türleri canlıların yaşaması için çok elverişli iken bazıları da canlılar için zor şartlar barındırmaktadır. Mesela sulak bölgelerde ılık iklim biyoçeşitliliği arttırır.
 2. Coğrafi konum: Ekvator bölgesi canlılar için çok uygun, bu yüzden bu bölgelerde biyoçeşitlilik kutuplara göre daha zengindir.
 3. Yeryüzü şekilleri: Bölgede yer alan dağ, ova, vadi gibi yeryüzü şekilleri canlıların yaşam koşullarını etkilemektedir. Dağlar canlılar için uygun şartlar sunarken, ovalar canlıların barınma ve beslenme imkanlarını kısıtlamaktadır.
 4. Toprağın yapısı: Toprakta yer alan minerallerin zenginliği ile torağın verimliliği canlıları etkiler.
 5. Doğal afetler: Depremler, seller, kuraklık gibi afetler canlıların yaşam alanlarını olumsuz etkilemektedir.

 

BİYOÇEŞİTLİLİĞİ TEHDİT EDEN FAKTÖRLER

Dünyada canlıların çeşitliliğini bazı faktörler olumsuz etkilemektedir. Bu faktörler canlı çeşitliliğini azaltmakta veya nesillerini tükenme tehlikesi altına atmaktadır. Bu faktörleri şöyle sıralayabiliriz;

 1. Çevre kirliliği
 2. Asit yağmurları
 3. Nükleer patlamalar.
 4. Bilinçsiz avlanma
 5. Sanayi atıkları
 6. Ormanların tahrip edilmesi
 7. Kontrolsüz nüfus artışı
 8. Erozyon
 9. Tarımsal ilaçların bilinçsiz kullanılması
 10. Tarım arazilerine evlerin yapılması
 11. Küresel ısınma
 12. Aşırı otlatma