İBNİ SİNA

İBNİ SİNA

Kökeni Emvlana'dan önceki Belh şehrine dayanır. Soyu Buhara'da yaşayan varlıklı bir aileden gelir. Kur-an-i Kerimi 10 yaşında ezberler. Tükenmez okuma, öğrenme, inceleme, araştırma açlığı içinde düşnmeye yazmaya koyulur. Batı kendisinin "Avisenna" diye tanır. "Tıp Kanunu" adlı kitabı yüzyıllar boyunca sağlık okullarında el kitabı olarak okutuluEserleri Batı dillerine Latince yoluyla çevrilerek Avicenna diye şöhrete ulaşan İbni Sinâ, yanlış olarak bir süre Avrupa'da İranlı hekim ve filozof olarak tanınmıştır. Bunun da sebebi, eserlerini Türkçe yazmamış olmasındandır... Bununla beraber, batılılar da kendisini Hâkim-i Tıb, yani hekimlerin piri ve hükümdarı olarak kabul etmişlerdir. 16 yaşındayken pratik hekimliğe başlayan İbni Sinâ, resmî saray doktorluğu da yapmıştır.

Matematik, astronomi, geometri alanlarında geniş araştırmaları vardır. İbni Sînâ, tıp araştırmaları yaparken bazı hastalıkların bulaşmasında göze görünmeyen birtakım yaratıkların etkisi olduğunu, yani mikropların varlığını sezmiş ve bu bilinmeyen mahluklardan eserlerinde sık sık bahsetmiştir. Mikroskobun henüz bilinmediği bir devirde böyle bir yargıya varmak çok ilginçtir.